Sunset at Nai Thong beach Phuket

Local fishermen at Nai Thong beach, Phuket

Sunset at Nai Thong beach Phuket

Thai couple watching the sunset at Nai Thong beach